Företagsnyheter

Användningsområde för marin styrkabel

2023-06-27
Marin kontrollkabel är en kontrollkabel som används i fartygssystem, som används allmänt i fartygslednings- och kontrollsystem, elektronisk utrustning för fordon och kommunikationssystem. Det spelar en avgörande roll för att säkerställa normal drift och säker drift av fartygssystem. Användningsområdet för marina kontrollkablar är ganska brett och täcker olika typer av fartyg som containrar, oljetankers, lastfartyg, passagerarfartyg och så vidare.
Beroende på den olika användningsmiljön för marin kontrollkabel är dess produktprestandakrav också olika. Till exempel måste marina styrkablar som används under extrema förhållanden som hög temperatur, låg temperatur och hög luftfuktighet ha egenskaper som hög temperaturbeständighet, låg temperaturbeständighet och fuktbeständighet, och måste också ha hög flamskyddsmedel och låg rökhalogen- fria egenskaper för att säkerställa säker drift och säkerställa säkerheten för personalens liv och egendom. Marinkontrollkablar som används på specifika platser såsom avloppssystem måste ha egenskaper som korrosionsbeständighet och kemikaliebeständighet.
I huvudsak beror omfattningen av användningen av marina kontrollkablar på dess design och specifikationskrav. Innan den används måste den testas för att bekräfta om den uppfyller relevanta standarder. Under användning bör kabeln hållas i gott skick för att undvika skador orsakade av slitage, överdriven böjning, skakningar, etc. Samtidigt bör den åldrande kabeln bytas ut i tid för att säkerställa driftsäkerheten och tillförlitligheten, vilket effektivt minskar förekomsten av säkerhetsolyckor. Ur teknisk synvinkel behöver marina styrkablar uppfylla ett antal tekniska krav. Först och främst måste den ha god korrosionsbeständighet, eftersom den marina miljön är mycket hård. För det andra, vid drift i höga temperaturer och fuktiga miljöer, måste kontrollkabeln också säkerställa sin styrka och hållbarhet, och kommer inte att sträckas eller gå sönder. Dessutom, för att undvika olyckor som brand, måste marina kontrollkablar också uppfylla kraven på låg rök och halogenfri.
I praktiska tillämpningar används marina kontrollkablar huvudsakligen för styrning av vissa nyckelkomponenter, såsom: huvudmotor, växel, belysningssystem och navigations- och kommunikationsutrustning. Samtidigt används det också i stor utsträckning i andra marina system, såsom elektronisk utrustning, bromssystem, brandförebyggande åtgärder, brandsläckningssystem och så vidare. För säker drift av fartyget är den marina kontrollkabelns roll särskilt viktig, och alla fel kan orsaka oförutsägbara förluster för hela systemet.
Sammanfattningsvis behöver marina styrkablar, som en viktig del av fartygssystemet, ha god korrosionsbeständighet och hållfasthet, hållbarhet och ska även säkerställa att de uppfyller kraven på låg rök och halogenfri. Endast när dessa strikta tekniska krav är uppfyllda kan säkerheten för normal drift och drift av fartygssystem garanteras.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept