Företagsnyheter

Vilka är förbränningsegenskaperna hos kablar i marina kablar

2023-06-27
Förbränningsegenskaperna hos en marinkabel hänvisar till hur kabeln kommer att brinna i en nödsituation som en brand. Förbränningsegenskaper inkluderar huvudsakligen tre aspekter:
1. Förbränningsprestanda: brandfarlighet, flamdiffusion, rökproduktion och andra indikatorer på kabeln.
2. Toxicitet: Om kabeln kommer att producera giftiga förbränningsprodukter vid förbränning och om den är skadlig för människokroppen.
3. Optisk prestanda: Om kabeln kommer att producera en stark låga eller starkt ljus när den brinner, och om det kommer att påverka synen hos andra räddningsarbetare.
För att säkerställa säkerheten för marina kablar i nödsituationer bör motsvarande nationella standarder och internationella normer uppfyllas, såsom IMO (International Maritime Organization) specifikation SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) och IEC (International) Electrotechnical Commission) standarder. Dessa koder och standarder kräver att marina kablar måste ha goda flamskyddsegenskaper och låg toxicitet och inte skapar optiska faror när de bränns.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept